Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti

Hodnotenie výkonnosti ISMS – návrhy KPI

Minimálne bezpečnostné opatrenia KATEGÓRIE I. podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z.

Ochrana pred sociotechnickými útokmi

Sociotechnické útoky v praxi

Otázky vrcholového manažmentu pre Bezpečnostný výbor organizácie

Bezpečnostný Newsletter – vzor dokumentu

Linky na podcasty v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

SLA – Service Level Agreement

Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti

Hodnotenie dodávateľa služieb / tovarov

Test QMS, EMS a EMAS

Bezpečnostný manuál objektu

 

Vzory dokumentov postupne na základe praxe a rozhovorov s Vami spracúvame a dopĺňame.

Vezmite prosím na vedomie, že rôzne metódy prístupu k spracovaniu takýchto vzorov môžu viesť k odlišným formám výstupov. Každý spracovateľ dokumentov má svoje vlastné spôsoby štylizácie, pričo v rôznych spoločnostiach sú zavedené rozličné formy vizuálu dokumentov a dokumentácie.

Naše vzory dokumentov sú preto len jednou z mnohých možností. Názvy interných dokumentov (smerníc, politík, ….) uvedených v našich návrhoch vzorov sa môžu líšiť od konkrétnych názvov používaných vo Vašej organizácii.

Text v našich vzoroch dokumentov zvýraznený zelenou farbou je informatívny text (je ho možné vymazať). Text v našich vzorov dokumentov zvýraznený žltou farbou je určený pre doplnenie konkrétnych údajov organizácie.