Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti

(návrh vzoru dokumentu vo formáte MS OFFICE)

Autor:

Ing. Stanislav Guláš

 

Pri plnení požiadaviek v oblasti kybernetickej bezpečnosti je jedným zo základných dokumentov bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa základnej služby dokument „Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti“.

Množstvo organizácií v snahe spracovať jednotlivé dokumenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti naráža na nedostatok základných vzorov dokumentácie alebo na problém, ako sa k dokumentácii postaviť, resp. ako by mal ten-ktorý dokument vyzerať (ako ho vytvoriť).

Tento základný vzor vo Worde a odborný článok poskytuje rámcový pohľad na to, ako by mohol dokument „Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti“ vyzerať.

Požiadavka na túto stratégiu je explicitne uvedená v §3 a Prílohe č. 1A vyhlášky NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) č. 362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

V prílohe č. 1B vyhlášky NBÚ č. 362/2018 je definovaná štruktúra bezpečnostných politík kybernetickej bezpečnosti.

Uvedená vyhláška priamo súvisí so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

 

Kliknutím na link nižšie budete presmerovaní na bezpečnostný portál Poradcu podnikateľa Bezpečnosť v praxi (BvP) – www.bezpecnostvpraxi.sk, kde si po zaplatení členstva môžete prečítať náš odborný článok a stiahnuť návrh vzoru dokumentu vo formáte MS OFFICE.

Pred kliknutím na presmerovanie na eshop Poradcu podnikateľa si prosím pozorne prečítajte

Ochranu osobných údajov GOLDEN ENTERTAINMENT (obchodná značka DATAsec.sk)

Ochranu osobných údajov Poradcu podnikateľa

Obchodné podmienky Poradcu podnikateľa

 

Kliknutím na link nižšie prejavujete Vašu slobodnú vôľu a rozhodnutie prejsť na webovú stránku nášho obchodného partnera: 

PRESMEROVAŤ NA PORTÁL BvP

 

Pozn. Rôzne metódy prístupu k spracovaniu môžu viesť k odlišným formám výstupov predmetných návrhov vzorov dokumentov. Každý spracovateľ dokumentácie má svoje vlastné spôsoby štylizácie, a v rôznych spoločnostiach sú zavedené rozličné formy vizuálu dokumentácie. Naše návrhy vzorov dokumentov sú len jednou z mnohých možností. Názvy interných dokumentov (smerníc, politík, ….) uvedených v našich návrhoch vzorov sa môžu líšiť od konkrétnych názvov používaných v organizácii. Text v návrhoch vzorov dokumentov zvýraznený zelenou farbou je informatívny text (je ho možné vymazať). Text v návrhoch vzorov dokumentov zvýraznený žltou farbou je určený pre doplnenie konkrétnych údajov organizácie.