Prostredníctvom nášho obchodného partnera PORADCA PODNIKATEĽA a jeho e-shopu, ako aj partnerského portálu www.bezpecnostvpraxi.sk Vám ponúkame možnosť zakúpiť si naše vzory dokumentov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti tak, ako sme ich pre Vás v DATAsec.sk navrhli a spracovali. 

Postupne ich na základe praxe a rozhovorov s Vami pripravujeme a dopĺňame nové.

Vezmite prosím na vedomie, že rôzne metódy prístupu k spracovaniu takýchto vzorov môžu viesť k odlišným formám výstupov. Každý spracovateľ dokumentov má svoje vlastné spôsoby štylizácie, pričo v rôznych spoločnostiach sú zavedené rozličné formy vizuálu dokumentov a dokumentácie.

Naše vzory dokumentov sú preto len jednou z mnohých možností. Názvy interných dokumentov (smerníc, politík, ….) uvedených v našich návrhoch vzorov sa môžu líšiť od konkrétnych názvov používaných vo Vašej organizácii.

Text v našich vzoroch dokumentov zvýraznený zelenou farbou je informatívny text (je ho možné vymazať). Text v našich vzorov dokumentov zvýraznený žltou farbou je určený pre doplnenie konkrétnych údajov organizácie.

Pri každom prekliku na eshop Poradcu podnikateľa (www.zakon.sk alebo www.pp.sk) alebo na partnerský portál www.bezpecnostvpraxi.sk je vždy uvedené, že kliknutím na príslušný link tam budete presmerovaní. Následne uvidíte detaily o vzore dokumentu a cenu vrátane možnosti si vzor dokumentu zakúpiť.

Pred kliknutím na akékoľvek presmerovanie na webovej stránke www.datasec.sk si prosím najprv pozorne prečítajte:

Ochranu osobných údajov GOLDEN ENTERTAINMENT (obchodná značka DATAsec.sk)

Ochranu osobných údajov Poradcu podnikateľa

Obchodné podmienky Poradcu podnikateľa

Kliknutím na akékoľvek presmerovanie na webovej stránke www.datasec.sk prejavujete Vašu slobodnú vôľu a rozhodnutie prejsť na webovú stránku nášho obchodného partnera. 

 

Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti

SLA – Service Level Agreement

Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti