Zohnať vzory dokumentov v oblasti systému riadenia informačnej (kybernetickej) bezpečnosti, systému riadenia kvality, systému riadenia environmentu alebo schémy EMAS je pomerne náročné.

Preto sme sa v našej obchodnej značke DATAsec.sk rozhodli, že postupne niektoré návrhy praktických vzorov spracujeme a ponúkneme Vám ich prostredníctvom e-shopu nášho partnera Poradcu podnikateľa a ECOLETRA.com (platforma pre študentov vysokých škôl, odborníkov, pracovníkov v týchto oblastiach s garantovaním vedeckej, vzdelávacej a umeleckej úrovne publikácií a diel publikovaných prostredníctvom tejto platformy).

Naše návrhy vzorov dokumentov sú spracované na základe skúseností získanými štúdiom a praxou autorov v jednotlivých oblastiach spracovania. Poskytnú Vám solídny základ pri spracovaní dokumentácie vo Vašej organizácii. 

Po uhradení poplatku si ich môžete stiahnuť do svojich počítačov v štandardných editovateľných formátoch MS OFFICE, resp. PDF. 

Nech sa páči, vyberte si dokumenty, ktoré práve potrebujete pre prácu alebo pre štúdium.

Postupne ich dopĺňame.

 

Vzory ISMS / QMS / EMS / EMAS

Rozdielová GAP analýza (podľa zákona č. 69/2018 Z.z.)

Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnostná stratégia kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnostný manuál objektu (Site Security Manual)

 

Pozn. 1: Vzory dokumentov postupne na základe praxe a rozhovorov s Vami spracúvame a dopĺňame.

Vezmite prosím na vedomie, že rôzne metódy prístupu k spracovaniu takýchto vzorov môžu viesť k odlišným formám výstupov. Každý spracovateľ dokumentov má svoje vlastné spôsoby štylizácie, pričo v rôznych spoločnostiach sú zavedené rozličné formy vizuálu dokumentov a dokumentácie.

Naše vzory dokumentov sú preto len jednou z mnohých možností. Názvy interných dokumentov (smerníc, politík, ….) uvedených v našich návrhoch vzorov sa môžu líšiť od konkrétnych názvov používaných vo Vašej organizácii.

Text v našich vzoroch dokumentov zvýraznený zelenou farbou je informatívny text (je ho možné vymazať). Text v našich vzorov dokumentov zvýraznený žltou farbou je určený pre doplnenie konkrétnych údajov organizácie.

 

UPOZORNENIE

Možnosť zakúpiť si naše vzory dokumentov Vám ponúkame prostredníctvom nášho obchodného partnera PORADCA PODNIKATEĽA a jeho e-shopu, ako aj partnerského portálu www.bezpecnostvpraxi.sk a platformy ECOLETRA.com. 

Pri každom prekliku na e-shop Poradcu podnikateľa (www.zakon.sk alebo www.pp.sk) alebo na partnerský portál www.bezpecnostvpraxi.sk alebo na e-shop platformy ECOLETRA.com naň budete presmerovaní. Následne uvidíte detaily o vzore dokumentu a cenu vrátane možnosti si vzor dokumentu v danom eshope zakúpiť.

Pred kliknutím na akékoľvek presmerovanie na webovej stránke www.datasec.sk si prosím najprv pozorne prečítajte:

Ochranu osobných údajov GOLDEN ENTERTAINMENT (obchodná značka DATAsec.sk)

Ochranu osobných údajov Poradcu podnikateľa

Obchodné podmienky Poradcu podnikateľa

Ochranu osobných údajov ECOLETRA.com

Podmienky používania ECOLETRA.com

Kliknutím na linky našich partnerov s cieľom kúpiť si vzor dokumentu prejavujete Vašu slobodnú vôľu a rozhodnutie prejsť na výber dokumentu a následne na webové stránky (eshopy a portály) našich vyššie uvedených obchodných partnerov.

 

Pozn. 2: Rôzne metódy prístupu k spracovaniu môžu viesť k odlišným formám výstupov predmetných návrhov vzorov dokumentov. Každý spracovateľ dokumentácie má svoje vlastné spôsoby štylizácie, a v rôznych spoločnostiach sú zavedené rozličné formy vizuálu dokumentácie. Naše návrhy vzorov dokumentov sú len jednou z mnohých možností. Názvy interných dokumentov (smerníc, politík, ….) uvedených v našich návrhoch vzorov sa môžu líšiť od konkrétnych názvov používaných v organizácii. Text v návrhoch vzorov dokumentov zvýraznený zelenou farbou je informatívny text (je ho možné vymazať). Text v návrhoch vzorov dokumentov zvýraznený žltou farbou je určený pre doplnenie konkrétnych údajov organizácie.

 

Pozn. 3: Obchodná značka DATAsec je obchodnou značkou spoločnosti GOLDEN ENTERTAINMENT s.r.o., ktorá je od 24.1.2019 zaradená do zoznamu preverených hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie. 

Spoločnosť je zároveň zaradená medzi spoľahlivé daňové subjekty na základe splnenia kritérií Finančnej správy SR.