Zohnať vzory dokumentov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je pomerne náročné.

Preto sme sa v našej obchodnej značke DATAsec.sk rozhodli, že postupne jednotlivé návrhy vzorov spracujeme a ponúkneme Vám ich prostredníctvom e-shopu nášho partnera Poradcu podnikateľa.

Naše návrhy vzorov dokumentov sú spracované na základe skúseností získanými štúdiom a praxou autorov v jednotlivých oblastiach spracovania. Poskytnú Vám solídny základ pri spracovaní dokumentácie vo Vašej organizácii. 

Po uhradení poplatku si ich môžete stiahnuť do svojich počítačov v štandardných formátoch MS OFFICE. 

Nech sa páči, vyberte si jeden z možných návrhov vzoru dokumentu, ktorý práve potrebujete.

Postupne ich dopĺňame.

 

VYBERTE SI VZORY DOKUMENTOV

 

Pozn. 1: Rôzne metódy prístupu k spracovaniu môžu viesť k odlišným formám výstupov predmetných návrhov vzorov dokumentov. Každý spracovateľ dokumentácie má svoje vlastné spôsoby štylizácie, a v rôznych spoločnostiach sú zavedené rozličné formy vizuálu dokumentácie. Naše návrhy vzorov dokumentov sú len jednou z mnohých možností. Názvy interných dokumentov (smerníc, politík, ….) uvedených v našich návrhoch vzorov sa môžu líšiť od konkrétnych názvov používaných v organizácii. Text v návrhoch vzorov dokumentov zvýraznený zelenou farbou je informatívny text (je ho možné vymazať). Text v návrhoch vzorov dokumentov zvýraznený žltou farbou je určený pre doplnenie konkrétnych údajov organizácie.

 

Pozn. 2: Obchodná značka DATAsec je obchodnou značkou spoločnosti GOLDEN ENTERTAINMENT s.r.o., ktorá je od 24.1.2019 zaradená do zoznamu preverených hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie. Spoločnosť je zároveň zaradená medzi spoľahlivé daňové subjekty na základe splnenia kritérií Finančnej správy SR.