ŠTUDIJNÝ MATERIÁL ZDARMA

Ponúkame Vám krátky rámcový test pre preverenie základných znalostí v prípade prijímania nových pracovníkov na pozície v oblasti systémov riadenia kvality alebo environmentu a schémy EMAS vo Vašej spoločnosti. Zodpovedanie nižšie uvedených otázok Vám dá základný obraz o rámcových znalostiach Vašich potenciálnych kolegov. Veríme, že tento test mnohým pomôže.

KRÁTKY TEST (PDF)