PODCAST

Rozprávanie o informačnej bezpečnosti. Podcast je určený pre základné zorientovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti a pre zlepšovanie bezpečnostného povedomia verejnosti.

KONTAKT