DATAsec.sk

DATAsec.sk

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA / KONZULTÁCIE / VZDELÁVANIE

PODCAST

Rozprávanie o informačnej bezpečnosti. Podcast je určený pre základné zorientovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti a pre zlepšovanie bezpečnostného povedomia verejnosti.

ŠKOLENIA

VZDELÁVANIE ONLINE ALEBO VO VAŠICH PRIESTOROCH

KONTAKT

Ing. Stanislav Guláš - majiteľ